skip to Main Content
Alles Over De ISO 14001 Certificering

Alles over de ISO 14001 certificering

Verbeteren van milieuprestaties

ISO 14001 is de wereldwijde certificering die in het leven geroepen is om milieuprestaties te verbeteren. Over de hele wereld zijn er al meer dan 300.000 organisaties met een ISO 14001 certificering. Dit betekent dat het de standaard is om de internationale kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen. Een bedrijf is bewezen milieubewust met een ISO 14001 certificaat. In dit blog vertellen we u graag meer over de certificering.

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. ISO is de naam van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Zij ontwikkelen certificeringen voor bedrijven over de hele wereld. Door middel van het milieumanagementsysteem kan voor elk bedrijf een passend milieubeleid ontwikkeld worden. Dit alles om voor verbetering van het klimaat te zorgen. Het is voor bedrijven over het algemeen niet verplicht om een ISO 14001 certificering te hebben. Wel wordt er bij sommige gemeenten om gevraagd wanneer ze een milieuvergunning verstrekken.

Voordelen van ISO 14001 certificering

Het behalen van een ISO 14001 certificering heeft veel voordelen. Wij zetten ze op een rij:

  • Het is een manier voor bedrijven om zich systematisch te richten op betere milieuprestaties en het naleven van wet- en regelgeving.
  • Bedrijven krijgen een duidelijker inzicht op de risico’s en kansen op het gebied van milieu.
  • Het is een invulling van de milieupijler binnen duurzaam ondernemen.
  • De certificatie wordt internationaal herkend.
  • Klanten, toezichthouders en omwonenden weten dat er binnen uw bedrijf milieubewust gewerkt wordt

Zo behaalt u het certificaat

Wanneer u het ISO 14001 certificaat wilt halen, moet u het ISO 14001 milieuhandboek hebben, en werken volgens het proces dat u hierin beschrijft. U moet controle op uw milieumanagementsysteem door een certificerende instantie goed doorstaan. Wilt u de kans van slagen vergroten? Dan raden wij aan om een ervaren consultant in te schakelen die u helpt bij uw ISO 14001 audit.

Back To Top