skip to Main Content
Klimaatakkoord: Wat Veranderd Er Voor U In 2019?

Klimaatakkoord: Wat veranderd er voor u in 2019?

Het klimaatakkoord zorgt voor een gezond klimaat

Duurzame energie

In 2019 zullen er nieuwe veranderingen gaan plaatsvinden in het milieubeheer. Deze wet is gemaakt ter bescherming van het milieu. In de wet wordt beschreven welke uitgangspunten voor het milieu gehanteerd moeten worden. Zo staat in deze wet bijvoorbeeld regels over milieu onvriendelijke afvalstoffen maar ook over de wet omgevingsvergunning milieu. Deze wet is gemaakt om milieubelastende activiteiten tegen te gaan zodat wij allemaal op een gezonde aarde kunnen leven.

Wat verandert er in 2019?

Op augustus 2017 zijn de europese milieueisen voor grote stookinrichtingen veranderd. Deze stook instanties moeten volgens het activiteitenbesluit alle energiebesparende maatregelen nemen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Deze verplichting blijft ook in 2019 bestaan. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn ook verplicht bevoegd gezag te accepteren. Om te kijken hoe aan de energiebesparing eis wordt voldaan.

Milieuzones worden ingevoerd om co2 uitstoot tegen te gaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat personen auto’s op diesel van vóór 2004 vanaf 1 januari 2019 niet meer zijn toegestaan in de binnenstad van Arnhem.

CO2 Uitstoot

Daarmee heeft het de strengste milieu zone van nederland ingevoerd. Deze wet wordt ingevoerd omdat De Europese norm voor de uitstoot van stikstofoxiden op verschillende plekken in arnhem wordt overschreden. Volgens inwoners van de stad Arnhem is de lucht in de binnenstad veel te vies en zelfs schadelijk. Uit onderzoek is gebleken dat inwoners van de binnenstad gemiddeld een jaar korter leven.

Back To Top